ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง ประกอบพิธีย้าย องค์พระพุทธรูปประจำศาลและพระบรมสารีริกธาตุ

image เอกสารแนบ