ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

image เอกสารแนบ