ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

อธิบดี ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 71 และรุ่นที่ 72

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ