ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือข้อราชการ กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมืองและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ

image เอกสารแนบ