ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา โดยวิธีถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลภาษีอากรกลาง ระหว่าง บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร จำเลยที่ ๑ และกรมสรรพากร จำเลยที่ ๒

image เอกสารแนบ