ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง นำคณะเข้าพบเพื่อขอพรประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ