ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ