ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

image เอกสารแนบ