ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง หารือร่วมกับสำนักงานคดีภาษีอากร สำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับการพิจารณาคดีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ