ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางบรรยายให้ความรู้เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร” แก่ทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา

image เอกสารแนบ