ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางเข้าร่วมประชุมการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประชุมคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีโดยองค์คณะและการนำระบบ Smart Court มาใช้ปฏิบัติงาน

image เอกสารแนบ