ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร”แก่ผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 14

image เอกสารแนบ