ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง เข้าร่วมประชุมการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประชุมคดีและ การพิจารณาพิพากษาคดีโดยองค์คณะและการนำระบบ Smart Court มาใช้ปฏิบัติงาน

image เอกสารแนบ