ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง มอบเงินสวัสดิการแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลภาษีอากรกลาง

image เอกสารแนบ