ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

image

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการคุรุภัณฑ์สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นที่ทำการศาลภาษีอากรกลาง โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ