ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

image

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ในสัญญาซื้อจัดหาระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ

image เอกสารแนบ