ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

image

ศาลภาษีอากรกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน เอกสารสำนวนความ และเอกสารของทางราชการต่าง ๆ ของศาลภาษีอากรกลาง ณ ที่ทำการปัจจุบัน ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ โดยวิธีคัดเลือก

image เอกสารแนบ