ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 3

 

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม  2566
เวลา 9:00am ถึง 10:30am 

(นัดสืบพยานโจทก์)

 ภ 26/2565
นายจิราพัชร  สุขขี =>  โจทก์
กรมสรรพากร => จำเลย

http://meet.google.com/cvb-fnjr-tmf