ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
รองอธิบดีศษลภาษีอากรกลาง