ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
News
ศาลภาษีอากรกลางเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 คณะผู้พิพากษามอบกระเช้าอวยพรและขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่ในศาลภาษีอากรกลางมอบกระเช้าอวยพรและขอพรจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง ผู้บริหารศาลภาษีอากรกลางและคณะผู้พิพากษามอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ศาลภาษีอากรกลางเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2565

 

                         

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

 


 

          

 

   

       

           

                 

                  

+

ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

+

ข่าวประกวดราคา

+

เรื่องที่น่าสนใจ
Recommend