ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 4

 

 

 

วันจันทร์, 19 กันยายน⋅9:00 ถึง 9:30am

แดงภ109/63 นัดฟังคำสั่งศาลฎีกา

http://meet.google.com/pvf-cnsc-yta

วันศุกร์, 23 กันยายน⋅10:00 ถึง 10:30am

แดง ภ310-ภ313/2560

นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา (ออนไลน์)

http://meet.google.com/zpk-eqtx-rab