ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 4
วันที่ เลขคดี

ลิงก์เข้าห้อง

วันจันทร์, 1 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 36/64 นัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/aru-kqec-tzy
วันจันทร์, 1 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภขช 1/63 นัดไต่สวนคำร้องขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/spk-inrq-cke
วันจันทร์, 8 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 81/64 นัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/avv-obdc-bgn
วันจันทร์, 15 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 84/64 นัดชี้สองสถาน (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/cee-rtjn-ebw
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 31/64 นัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/msa-rywf-zta
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 56/64 นัดไกล่/ชี้/สืบ (บัลลังก์ 4) http://meet.google.com/ptq-mtkp-jnm
วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am    
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ 49/64 นัดไกล่/ชี้/สืบ http://meet.google.com/dif-hnup-zct
วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน⋅9:00 ถึง 12:00am ภ37/64 นัดไกล่/ชี้/สืบ http://meet.google.com/edi-zfzv-rjf