ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 4

 

 

 

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 10.00 นาฬิกา

ภ 53/2565  นัดฟังคำพิพากษา

นายพงศ์ธร นครศรี  โจทก์

กรมสรรพากร จำเลย

http://meet.google.com/ydw-kjcx-xnw

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 10.00 นาฬิกา

ภ 163/2564  นัดฟังคำพิพากษา

กรมสรรพากร  โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าข้าวลาดยาว

กับพวกรวม 3 คน จำเลย

http://meet.google.com/pdn-vehx-yns

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เวลา 09.00 นาฬิกา

ภ 189/2565  นัดสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว

กรมสรรพากร  โจทก์

นายอานนท์  หลักทอง จำเลย

http://meet.google.com/sns-nhqa-cin