ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
News
ศาลภาษีอากรกลางจัดงานเลี้ยงโยกย้ายข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากรกลางขอยกเลิกการรับแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการ คุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศาลภาษีอากรกลาง ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 จัดบริการให้คำแนะนำและรับยื่นแบบฯ ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียภาษีอากร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องที่น่าสนใจ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image