ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ศาลภาษีอากรกลางจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารศาลภาษีอากรกลางเข้าคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการฯและข้าราชการ เข้ารายงานตัวในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลภาษีอากรกลาง วาระ 1 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารศาลภาษีอากรกลางเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลางเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

                         

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

 


 

              

                  

          

                  

+

ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

+

ข่าวประกวดราคา
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ
Recommend