Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
News
ศาลภาษีอากรกลางเข้าร่วมกิจกรรม“กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ COJ Athletics Day 2024” ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมครบรอบ 142 ปี ศาลภาษีอากรกลาง ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 และร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้โยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศาลอื่น ข่าวตำรวจศาลภาษีอากรกลางประจำเดือนมีนาคม 2567 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เข้ารายงานตัวในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในศาลภาษีอากรกลาง วาระ 1 เมษายน 2567 ศาลภาษีอากรกลางร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตุลาการที่ได้รับการโยกย้ายและแต่งตั้งให้ไปปฎิบัติราชการที่ศาลอื่น
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

                         

 

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

 

 

 

             

       

            

               

                 

                  

+

ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

+

ข่าวประกวดราคา
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ
Recommend