ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
News
ศาลภาษีอากรกลาง บรรยายให้ความรู้เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร” ตัวแทนศาลภาษีอากรกลาง เข้าร่วมแข่งขันแฟนตัวจริงของศาลยุติธรรม "COJ Super Fanclub Awards 2022" ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เข้ารายงานตัวในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในศาลภาษีอากรกลาง วาระ 1 เมษายน 2565 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางเนื่องในโอกาสโยกย้ายเข้ารับตำแหน่ง วาระ 1 เมษายน 2565 ศาลภาษีอากรกลางร่วมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 จัดบริการให้คำแนะนำและรับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2564
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

                                                               

 

 

                         

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

ลิงก์ Google Meet สำหรับเข้าห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลภาษีอากรกลาง 

 


 

          

 

   

       

           

                 

                  

+

ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก

+

ข่าวประกวดราคา
image
image
image
image

+

เรื่องที่น่าสนใจ
Recommend