ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 1
วันที่  เลขคดี

ลิงก์เข้าห้อง

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 10:00am ถึง 12:00pm ภ215/63 สืบโจทก์ฝ่ายเดียว (ออนไลน์) บัลลังก์ 1 https://meet.google.com/yjs-jtgy-sfj
วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 9:00am ถึง 12:00pm ภ127/64 สืบโจทก์ฝ่ายเดียว (ออนไลน์) บัลลังก์ 1 http://meet.google.com/kpf-pirq-ohs