ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 1

 

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm 

ภ 31/2565

นัดชี้สองสถาน

กรมศุลกากร  โจทก์

บริษัทยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำเลย

http://meet.google.com/xye-xead-byu
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm 

ภ 118/2564

นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

นางสาวธัญญพัทธ์ จิรวิศาลภัสร์  โจทก์

กรมสรรพากร  จำเลย

http://meet.google.com/pnz-otoz-myt
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm

ภ 76/2565

นัดชี้สองสถาน

กรมศุลกากร  โจทก์

บริษัทยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำเลย

http://meet.google.com/umr-hvvx-qpc
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm

ภ 90/2565

นัดไกล่เกลี่ย/นัดชี้สองสถาน/สืบพยาน

บริษัทแคลวิน จำกัด โจทก์

กรมสรรพากร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน จำเลย

 

http://meet.google.com/zjx-jgzm-tzo

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ภ 103/2564

นัดสืบพยานโจทก์

บริษัทโค้วยู่ฮะ ยานยนต์ จำกัด โดยนายสุวิทย์ คุวานันท์

กรรมการผู้มีอำนาจ โจทก์

กรมสรรพากร ที่1 กับพวกรวม 2 คน จำเลย

http://meet.google.com/ffg-aewu-hub
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm

แดง 207/2563

นัดฟังคำสั่งศาลฏีกา

กรมศุลกากรที่ 1 กับพวกรวม 3 คน โจทก์

บริษัท พิมาน อินเตอร์ จำกัด จำเลย

http://meet.google.com/piu-ghcc-epw
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm

ภ 34/2564

นัดฟังคำพิพากษา

นายอรรคพล  บูรณะสัมฤทธิ โจทก์

กรุงเทพมหานคร จำเลย

http://meet.google.com/xys-hkwy-fwn
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00am ถึง 12:00pm

ภ 102/2563

นัดฟังคำพิพากษา

บริษัทนิช คาร์ จำกัด โดยนางผ่องศรี สุทธิรัตน์เสรีกุล

ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์

กรมศุลกากร จำเลย

http://meet.google.com/fpx-bwbz-ego