ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล