ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง