ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 5

 

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 10:00am ถึง 12:00pm 

ภ 86/65 นัดฟังคำพิพากษา

(ออนไลน์) บัลลังก์ 5

http://meet.google.com/srq-njoh-ehp
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 10:00am ถึง 12:00pm

ภ 208/63 นัดฟังคำพิพากษา

(ออนไลน์) บัลลังก์ 5

http://meet.google.com/ypp-xpas-efn
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 09:00am ถึง 12:00pm 

ภ 97/63 นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ

(ออนไลน์) บัลลังก์ 5

http://meet.google.com/ade-wray-ypw
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10:00am ถึง 12:00pm 

ภ 200/64 นัดฟังคำพิพากษา

(ออนไลน์) บัลลังก์ 5

http://meet.google.com/caq-mjtr-ghe