ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

บัลลังก์ 5
วันที่  เลขคดี

ลิงก์เข้าห้อง

วัันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564 
10:00am ถึง 12:00pm
ภ.75/2564 และ ภ.108/2564
นัดฟังคำสั่ง(ออนไลน์)
บัลลังก์ 5
http://meet.google.com/ipu-ujwy-csu
 

 

 
วัันจันทร์, 8 พฤศจิกายน 2564 
09:00am ถึง 12:00pm
แดง ภ 200/2563
ไต่สวนคำร้อง (ออนไลน์)
บัลลังก์ 5
http://meet.google.com/hbz-zjeh-ecc