ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางมอบของที่ระลึกให้แก่นายอานนท์ ทัศน์เอี่ยม ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการ ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

image เอกสารแนบ