ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณหญิงสุชาดา (สุจริตกุล) ถิระวัฒน์ มารดา ท่านอดิเทพ ถิระวัฒน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลภาษีอากรกลาง

image เอกสารแนบ