Accessibility Tools

ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court

image

ศาลภาษีอากรกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลภาษีอากรกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ