ศาลภาษีอากรกลาง
Central Tax Court
image

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลภาษีอากรกลางเปิดตัว “น้องภาษี” มาสคอตประจำศาลภาษีอากรกลางและนำตู้รับความคิดเห็นอัจฉริยะมาใช้รับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อราชการ

image เอกสารแนบ